RAM 4GB DDR4 Bus 2400 Samsung / Hynix -

RAM 4GB DDR4 Bus 2400 Samsung / Hynix

650.000

 Mã sản phẩm : RAM laptopthaibinh.vn
• Hãng sản xuất :
• Bảo hành : 06 tháng